Existujú špeciálne prípady využitia materiálu REOKORR
Existujú špeciálne prípady využitia materiálu REOKORR
Ošetrenie betónových plôch na terasách
Sanácia betónu (napr. betónové stĺpy elektrického vedenia)
Antikorózna ochrana betónu
Hydroizolácia betónových konštrukcií
Technológia aplikácie

 

Chemická odolnosť