Príprava podkladového betónu

 

POŽIADAVKY NA NOVÝ BETÓN
- pevnosť v tlaku betónu min. 20 Mpa (B200, C16)
- monolitný betón, s výstužou alebo bez výstuže, dilatovaný betón
- minimálne 28 dní po vyhotovení betónu
- čistý, suchý povrch betónu
- bez cementového mlieka na povrchu
- nutnosť povysávať povrch betónu
POŽIADAVKY NA STARÝ BETÓN
- pevnosť v tlaku betónu min. 20 Mpa
- čistý, suchý povrch betónu
Ako pripraviť čistý povrch ?

1. Ak hĺbka znečistenia betónu je < 0-1.5mm, potom je možné použiť brúsny stroj na betón.
2. Ak hĺbka znečistenia betónu je < 1-1.5mm alebo vyskytuje sa cementové mlieko na povrchu, potom je možné použiť
otryskávanie oceľovými guľôčkami.
3. Pokiaľ znečistenie je v hĺbke
> 2mm potom odporúča sa použiť frézu na betón.
4. V prípade škvrnitého znečistenia betónu odporúčame znečistenie vypáliť (otryskávanie ohňom) potom zbrúsiť sadzu z povrchu betónu.

 

El?készítésl

Príprava starého, hĺbkovo znečisteného povrchu betónovou frézou, brúskou s diamantovou hlavou.