Priemyselná podlaha REOKORR-HARD posilnená sklenou rohožou

Aplication

Oblasti použitia:
Doporučuje sa použiť pri strednom a vysokom namáhaní podlahy.Vyhotovuje sa z neho napr. bezšpárová podlaha výrobných hál pre strojársky, chemický, potravinársky, farmaceutický priemysel, atď.

Vzhľad:
Ľahko udržiavateľná farebná podlaha v skladoch, obchodoch a obchodných domoch s vyšším namáhaním. Je dostupná v ôsmych farebných odtieňoch. (Podrobnejšie vo
Farebnom katalógu REOCOLOR.)
Na ľavej fotografii je znázornené pokladanie sklenej rohože, na pravej strane jej penetrácia.
POKLÁDKA VYŽADUJE ŠPECIÁLNE ODBORNÉ SKÚSENOSTI !

Chemická odolnosť:
REOKORR-HARD N   bežná odolnosť
REOKORR-HARD E   zvýšená odolnosť
REOKORR-HARD K   výborná odolnosť
Podrobnejšie v Tabuľke chemickej odolnosti
Mechanické vlastnosti:
    norma
Pevnosť v tlaku

> 160 MPa

DIN 53454
Pevnosť pri ohybe

> 200 MPa

DIN 53454
Pevnosť v ťahu

> 110 MPa

DIN 53454
Prídržnosť k betónu

> 1,5 MPa

STN 73 2577
Obrusnosť

< 0,18 cm3/cm2

STN 73 1324
Pevnosť v náraze

> 60 KJ/m2

ISO 179
Súčiniteľ šmykového trenia

>= 0,3

STN 74 4507

MÁ VEĽMI VÝHODNÝ POMER TECHNICKÉ PARAMETRE / CENA !