Odborné poradenstvo

 

 

TONEX s.r.o.
Vnútorná okružná 21
P.O.Box 22
945 01 KOMÁRNO
Slovenská republika
tel.: (421)-819-713077
tel./fax: (421)-819-713052

zodp.osoba: Viliam Méhes