REOKORRlux estetická podlaha

Oblasti použitia:
Doporučuje sa ako podlaha pre budovy so zvýšeným nárokom na estetický vzhľad ako napr. verejné priestranstvá, banky, nákupné strediská, obchody, kultúrne inštitúcie, obytné domy.

Požiadavka na technické prevedenie:
Bezšpárová podlaha s vysokou pevnosťou, uspokojujúca zvýšené estetické nároky.
Vzhľad:
Imitácia žuly s veľkou variabilitou farieb. Preveditelné s drsným alebo s hladkým povrchom.

 
Chemická odolnosť:
Odolá nasledujúcim chemikáliam: voda, 10% roztok kuchynskej soli, 10% HCl, 10% H2SO4, ethyl-alkohol, benzín, nafta, bežné čistiace prostriedky. Neodolá: acetónu, methylén-chloridu, lúhom, silným minerálnym kyselinám, organickým kyselinám.
Mechanické vlastnosti:
    norma
Pevnosť v tlaku

> 85 MPa

DIN 53454
Pevnosť pri ohybe

> 27 MPa

DIN 53454
Pevnosť v ťahu

> 10 MPa

DIN 53454
Prídržnosť k betónu

> 1,5 MPa

STN 73 2577
Tvrdosť

HB/5/50/60 200

podľa Brinella