Doporučenia k udržiavaniu podlahy REOKORR

 

 

Podlaha REOKORR v záujme zachovania si počiatočného estetického vzhľadu (podobne ako iné podlahy) vyžaduje údržbu. Táto údržba je veľmi jednoduchá ale odporúča sa vykonávať ju pravidelne a starostlivo.

1. Prevencia

Zabráňte vnášaniu zbytočných nečistôt do objektu vhodne navrhnutými čistiacimi zónami pri vstupných priestoroch. Najlepšie je myslieť na to už v projektovom štádiu budovy.

2. Čistenie podlahy

V záujme zachovania si trvale pekného vzhľadu odporúčame dodržať nasledovný postup.

2.1 Ošetrenie povrchu pred uvedením do prevádzky

Aby sme ochránili podlahu od silného vplyvu znečisťujúcich látok, je dôležité prvotné ošetrenie podlahy nanesením ochranného filmu, ktorý uľahčí údržbu a pravidelné čistenie podlahy. Postačí ju obnoviť po cca. 3-6 mesiacoch aj v prípade intenzívneho používania podlahy.

2.2 Údržba, pravidlené čistenie

Odporúča sa v závislosti od intenzity znečisťovania podlahy v pravidelnom dennom až týždennom intervale. Odporúča sa použitie neutrálneho čistiaceho prostriedku pomocou čistiaceho stroja alebo ručne. V prípade potreby povrch sa môže strojovo polírovať.

2.3 Veľké upratovanie

Pri veľkom upratovaní odstránime zbytky ochranného filmu a obnovíme ho (bod 2.1). Táto údržba by sa mala pravidlene vykonávať 1-4 razy ročne v závislosti na stupni znečistenia.