Špeciálne podlahy

 

REOKORR-BASIC - impregnácia betónu

Oblasti použitia: odstránenie prašnosti betónu, zvýšenie povrchovej odolnosti aj v exteriéroch. Použiteľné aj ako nenáročná povrchová impregnácia garážových podláh.

REOKORR-SUPERHARD polymérbetón

Oblasti použitia: Nanáša sa v hrúbke 10-15 mm. Predstavuje priemyselnú podlahu s veľkou odolnosťou proti obrusnosti, v prípade zvýšeného mechanického alebo chemického namáhania s farebnou povrchovou úpravou REOKORR. Kvôli svojej veľkej hrúbke dobre použiteľný pri nerovných betónových podkladoch (vyrovnávacia vrstva a podlaha v jednom).

Mechanické vlastnosti:
    norma
Pevnosť v tlaku

> 85 MPa

MSZ 16000/2-74
Pevnosť pri ohybe

> 10 MPa

MSZ 16000/2-74
Pevnosť v ťahu

> 27 MPa

MSZ 16000/2-74
Prídržnosť k betónu

> 1,5 MPa

STN 73 2577
Obrusnosť za sucha

200

ÉMISZ 244


Chemická odolnosť