Informacije

Info Market doo.
24430 Ada, 9.Maja br.1.P.F.40, Yugoslavia
Mobil: +(381) 63 528879
Tel.: +(381) 24 851895
Fax: +(381) 24 853443

Mail: infomarkethead@ptt.yu

MÜKISZOLG Plastic Engineering Contracting
and Service Providing Ltd.
H-2120 Dunakeszi,
Alagi major 12.
Tel./Fax: +(36)-27-543-345
Tel./Fax: +(36)-27-543-346
Tel: +(36)-30-250-1725, all time


Pitanja koja se najcešce postavljaju:

Šta je ovaj materijal?
- Ovo je jedan sinteticki, dvokomponentni, sistem od veštacke smole, koja se sastoji od podloge i površinskog sloja.
Na kakvim površinama se može upotrebiti?
- Samo i iskljucivo na betonu, detalje možete dobiti ovde.
Kakva su mehanicka svojstva?
- Puno bolja nego kod betona.
Koje su prednosti ovog materijala?
- Lako se cisti i održava, 
Kakva mu je otpornost na hemijske materije?
- Vidi tabelu hemijske otpornosti
Kako treba materijal upotrebiti?
- Primena osnovnih tipova ( REOKORR-BASIC impregnator betona, REOKORR-NORMAL sloj za otklanjanje betonske prašine ) je jednostavna, detalji ovde.